Rozšířené hledání >>>

  • cz
  • en
  • de

Stránka

  • 1

Stránky právě spuštěny

Zobrazit celou zprávu | | 21.4.2005 14:07

Nová práce v MIKROREGIONU RADONICKO

Zobrazit celou zprávu | Správce Webu | 6.2.2007 9:45

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU RADONICKO ZA ROK 2006

Zobrazit celou zprávu | Správce Webu | 4.6.2007 13:01

Závěrečný účet Mikroregionu Radonicko za rok 2009

                                                  Závěrečný účet za rok 2009

 

                                                                              

 

P Ř Í J M Y   - dle tříd

 

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

 

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

 

                                                                               

 

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    

 

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

 

          2111 Příjmy z poskytování služeb a         80000.00            0.00    0.00       60000.00  133.33       20000.00

 

          2141 Příjmy z úroků (část)                    21.92            0.00    0.00          20.00  109.60           1.92

 

                                                                              

 

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           80021.92            0.00    0.00       60020.00  133.33       20001.92

 

                                                                             

 

 

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE     

 

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

 

          4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra        10800.00            0.00    0.00       10800.00  100.00           0.00

 

          4121 Neinvestiční přijaté transfery       437199.75       395000.00  110.68      450000.00   97.16      -12800.25

 

          4222 Investiční přijaté transfery o        78153.00            0.00    0.00       78153.00  100.00           0.00

 

                                                                             

 

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           526152.75       395000.00  133.20      538953.00   97.62      -12800.25

 

                                                                              

 

                                                                                                                            

 

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

 

  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

 

                                                                                                                             

 

                                                    606174.67       395000.00  153.46      598973.00  101.20        7201.67 

 

                                                                                                                  

 

Závěrečný účet za rok 2009

 

                                                                              

 

V Ý D A J E   - dle tříd

 

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

 

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

 

                                                                              

 

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE       

 

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

 

          5011 Platy zaměstnanců v pracovním        233440.00       220000.00  106.11      220000.00  106.11       13440.00

 

          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př        81925.00            0.00    0.00       80000.00  102.41        1925.00

 

          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        34802.00            0.00    0.00       31700.00  109.79        3102.00

 

          5039 Ostatní povinné pojistné place         1097.00         1000.00  109.70        1000.00  109.70          97.00

 

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk            832.00            0.00    0.00        1000.00   83.20        -168.00

 

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze        10549.00        15000.00   70.33       15000.00   70.33       -4451.00

 

          5141 Úroky vlastní                           164.50            0.00    0.00           0.00    0.00         164.50

 

          5161 Služby pošt                            1732.00         3000.00   57.73        3000.00   57.73       -1268.00

 

          5162 Služby telekomunikací a radiok        16644.05        20000.00   83.22       20000.00   83.22       -3355.95

 

          5163 Služby peněžních ústavů               18771.50         6000.00  312.86       20492.00   91.60       -1720.50

 

          5167 Služby školení a vzdělávání            2840.00            0.00    0.00        1500.00  189.33        1340.00

 

          5169 Nákup ostatních služeb               188505.00        23000.00  819.59      193590.00   97.37       -5085.00

 

          5175 Pohoštění                                91.00            0.00    0.00           0.00    0.00          91.00

 

          5361 Nákup kolků                            1050.00            0.00    0.00        1100.00   95.45         -50.00

 

          5901 Nespecifikované rezervy                   0.00       107000.00    0.00       10591.00    0.00      -10591.00

 

                                                                              

 

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                             592443.05       395000.00  149.99      598973.00   98.91       -6529.95

 

                                                                             

 

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  

 

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

 

          6129 Nákup dlouhodobého hmotného ma        77588.00            0.00    0.00           0.00    0.00       77588.00

 

                                                                              

 

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                         77588.00            0.00    0.00           0.00    0.00       77588.00

 

                                                                              

 

                                                                                                                            

 

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

 

  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

 

                                                                                                                             

 

                                                    670031.05       395000.00  169.63      598973.00  111.86       71058.05 

 

                                                                                                                             

 

Závěrečný účet za rok 2009

 

                                                                              

 

Financování

 

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený

 

text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %

 

                                                                                                                            

 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115       -13731.62            0.00    0.00            0.00    0.00

 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8123        77588.00            0.00    0.00            0.00    0.00

 

                                                                                                                             

 

F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000        63856.38            0.00    0.00            0.00    0.00

 

                                                                                                                             

 


Zobrazit pouze ukázku | Správce Webu | 2.3.2010 13:02

Večer nejen pro ženy

Zobrazit celou zprávu | Správce Webu | 29.4.2011 10:45

Dožínky Peruc

Zobrazit celou zprávu | Správce Webu | 1.9.2011 8:05

Stránka

  • 1